Et år er gått…

Tiden går og i februar var det et år siden broderen fikk ny benmarg og i forbindelse med det var vi på et års kontroll på Rikshospitalet. Så mye følelser, så mye har skjedd, nedturer og oppturer. Men der sto … Les videre

Skal jeg fortelle noe fascinerende?

Eller…jeg synes det er fascinerende vafal.  Ved blant annet transplantasjon blir det gitt et legemiddel som heter Sandimmun.  Sandimmun er i dag et av våre mest effektive immundempende medikamenter og har bedret resultatene etter alle former for transplantasjon betydelig.   … Les videre

Og der var transplantasjonen i gang….

Forrige uke fikk broderen innlagt CVK/SVK på lokalsykehuset og en uke sendere var det tid for å legges inn på Rikshospitalet. Mandag klokken 11 var innleggelsen og det ble satt i gang med epilepsimedisiner, noe som førte til lettere beruselse … Les videre