Og der var transplantasjonen i gang….

Forrige uke fikk broderen innlagt CVK/SVK på lokalsykehuset og en uke sendere var det tid for å legges inn på Rikshospitalet. Mandag klokken 11 var innleggelsen og det ble satt i gang med epilepsimedisiner, noe som førte til lettere beruselse … Les videre